Sjöelefanten

En dygnet-runt öppen förskola...

Sjöelefantens Förskola och Fritidshem
har enstaka platser beroende på ålder!


Arbetar ni också på tider som ibland är förlagda mellan 19:00 - 06:00,
någon natt, någon helg och önskar try
gg pedagogisk barnomsorg?

Gå in på fliken "sök plats" o fyll i ansökningshandlingen, maila sedan till sokplats@sjoelefanten.se 


Vid frågor går det bra att kontakta: 

Ordförande Malin Morgontimma på 031 - 383 17 00

Administrationen  Jessika Bergman på   031 - 383 17 01

Rektor Ulrika Olsson på   031 - 383 17 02

 

Välkommen till Sjöelefanten!

Sjöelefanten är en privat förskola med fritidshem för barn mellan 1-12 år som har verksamhet dygnet runt, tolv månader om året. Sjöelefantens verksamhet är tillgängligt för barn med vårdnadshavare som har arbetstider även utanför vanliga dagtider (6-19), såsom kväll efter 19:00, natt, helgdagar eller tidiga morgnar före kl.06:00

Här är alla fantastiska och unika, då vi väljer att se det positiva och varandras styrkor, lära barnen lösa konflikter och bli bra kamrater.  I en stimulerande pedagogisk lärmiljö med en trygg och hemlik dygnetruntomsorg, där vi accepterar våra olikheter och är jämställda med lika högt värde. Här inspirerar vi varandra & Sjöelefantens barn till att bli självständiga, respektfulla & demokratiska medmänniskor, i en positiv & hållbar miljö. 

Med hjärta, kunskap & aktiviteter stimuleras alla utforskande sinnen!

Sjöelefanten är en traditionell förskola och fritids med "alla inriktningar" och vi är politiskt som religöst obundna. Vi inspireras av alla pedagogiker med utgång från barnperspektivet och arbetar enligt förskolans läroplan "Lpfö 18", barnkonventionen och skollagen. Vi gör gärna utflykter i närområdet, ibland åker vi kollektivt med buss, vagn eller båt till andra parker, museum, äventyr eller teater.

Sjöelefanten har egna kockar som lagar god och näringsrik mat anpassad efter barnens behov och med hänsyn till intoleranser, allergier eller värdegrund. Vi lagar svensk husmanskost och internationella rätter från grunden och vårt kök serverar frukost, mellanmål,  lagad lunch och kvällsmåltid alla dagar i veckan. Helger och högtider kan innehålla festligare mat, godis eller snacks. Sjöelefanten väljer ekologiskt på vissa varugrupper och ibland även närproducerat. I den mån det är möjligt hos olika grossister, väljer Sjöelefanten svenska produkter.

Sjöelefantens barn kommer från flera av Göteborgs stadsdelar och även från närliggande kommuner som inte själva kan erbjuda omsorg dygnet runt. 
 

Vårt uppdrag och vision

Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen utgår från barnet och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärandet bildar en helhet. I samarbete med hemmet ska Sjöelefanten främja barnens utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta och ansvarskännande samhällsmedborgare.

Vi erbjuder en trygg charmig och pedagogisk miljö som ska locka och stimulera till lek och aktivitet. På Sjöelefanten skapas det mycket med hjälp av olika uttrycksformer såsom rörelse, musik, drama, färg och form. Detta främjar barnens utveckling både motoriskt, språkligt och emotionellt.

Samtidigt arbetar vi med barnens miljötänk genom återvinnning, kretslopp och ibland med Grön flagg. 

Ute i naturen följer vi årstiderna och strävar efter att barnen får ett varsamt förhållningssätt och förstår sin delaktighet i naturens kretslopp. Vi använder bland nytt och funnet, även återbruksmaterial och secondhand vilket ger barnen utrymme för egna kreativa lekar och fantasi både inom- som utomhus.
På olika vis arbetar vi för ekonomisk och miljömässig hållbarhet och en giftfri förskola.

Alla på skolan ska arbeta aktivt för en god arbetsmiljö som främjar skolan, dess medarbetare och vara goda föredömen för det gynnar och återspeglas i Sjöelefantens barn.

Vårt uppdrag är att förbereda barnen för nästa steg i livet, att klara av saker själva, uttrycka känslor och kommunicera med varandra, natur och djur som omvärlden men även rättvis turtagning och vikten av att se, lyssna och röra på sig. 

På Sjöelefanten ska man i trygghet med kunskap och god näring få växa upp, stärkas och blomma ut!
 

Sjöelefanten ska främja barnens utveckling och lärande samt en livslång lust att lära. Förskolan ska också förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Alla ska ska arbeta för människans okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet samt solidaritet mellan människor. Inget barn ska i förskolan bli utsatt för diskriminering eller för annan kränkande behandling. Alla sådana tendenser ska aktivt motverkas.

Utbildningen ska genomföras i demokratiska former, lägga grunden till ett växande intresse hos barnen för att aktivt delta i samhället och för en hållbar utveckling – såväl ekonomisk och social som miljömässig. 

Förskolan ska spegla de värden och rättigheter som uttrycks i FN:s barnkonvention. Förskolan utgår från det som bedöms vara barnets bästa, att barn har rätt till delaktighet och inflytande och att barnen ska få kännedom om sina rättigheter

 

*  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  *  * 


Ett norskt tv-reportage om Sjöelefantens verksamhet.

En tidig vår 2014 kom ett norskt tv-team till oss för att göra ett repotage om vår verksamhet.
I Norge finns alla dygnet runt funktioner i samhället utom när det kommer till barnomsorg.
Därför har de nu börjat snegla på hur vi gör i Sverige.

Här nedan är länken till videon.

http:/www.nrk.no/verden/barnehage-dognet-rundt-1.11509150 /