Sök plats för omsorg på Sjöelefanten 

och få trygg barnomsorg hela dygnet!


Vem kan söka plats hos oss, vem är vi egentligen till för?

Sjöelefanten håller igång verksamheten mer eller mindre jämt, det vill säga dygnet runt, veckan lång och även på årets röda dagar.
Vi inser att i ett modernt samhälle med alla dess dygnet-runt funktioner bl.a. inom vård, säkerhet, transport och service så behöver utövarens barn tas om hand på en trygg plats.
Sjöelefanten är den trygga platsen och verksamheten håller stängt endast ett fåtal planering- och utvärderingsdagar vart år.

Föräldrar till barn mellan 1-6 år, som arbetar obekväma arbetstider så som kvällar, nätter och/eller helger, kan söka plats hos oss. Vi tar emot föräldrar som arbetar alla tider på dygnet och som inte är hjälpta av "vanliga förskolor".
Vi kräver att sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare som säger att familjens arbetstider är och går utanför kl. 06:00 och 19:00 - vardagar, då vanliga dagförskolor normalt är öppna.

Se länken om intyg nedan.

Föräldrar med "vanliga arbetstider" inom vardagar såsom kl. 06:00 - 19:00, ber vi naturligtvis söka de förskolor som erbjuder dagbaserad verksamhet.

 

Vårdnadshavare som nyttjar barnomsorg dygnet runt i Sjöelefantens verksamhet är även föreningsmedlem?
 

Sjöelefantens Ekonomiska förening driver en förskola och ett fritidshem för vårdnadshavare som behöver hjälp med omsorg när arbetstiderna är förlagda även på kvällar, nätter, helger eller tidiga morgnar.

För att erbjuda plats till alla med behov av dygnet-runt omsorg finns SJÖFF.
Vårdnadshavare kan vara enkom kund för barnomsorg.
De vårdnadshavarna är med i Sjöelefantens FöräldraFörening förkortat SJÖFF.

Idag är det en förutsättning till omsorgsplats på förskolan att man besöker skolan och träffar oss som en del av ansökningsprocessen.

Alla vårdnadshavare förbinder sig att följa den Ekonomiska Föreningens stipulerade policyn, regler och rutiner för Sjöelefantens verksamhet. 

Det är också trevligt att delta på den årliga sommarfesten och Sjöelefantens årliga luciafirande.

Ytterligare frågor kan besvaras av ordförande Malin Morgontimma på mail: ordforande@sjoelefanten.se
 

Avgifter


Föreningsavgifter:

SJÖFF - Sjöelefantens Föräldra Förening

Föreningsavgiften är 1200 kr per år för de vårdnadshavare som är med i SJÖFF -  föräldraföreningen.
De medlemmarna har andra krav på insats än medlemmarna i den eknomiska föreningen.

Barnomsorgsavgifter:

Vi följer till stor del den kommunala taxan i Göteborgs kommun.
En skillnad är dock att eftersom den här skolan är öppen hela sommaren betalar samtliga föräldrar omsorgsavgift tolv månader om året.
Kommunen stänger under sommaren och har avgiftsfritt i juli, så är det alltså inte på Sjöelefanten.

Maxtaxan för ett barn 1-3 år är 1478 kr/månad.
Under året då barnet fyller 3 år, från och med 1 augusti månad sjunker taxan till 986 kr/månad.
 
Taxan för barn mellan 3-6 är 986 kr/månad tills 1 augusti det år barnen börjar förskoleklass i skolan.
Vid skolstart revideras taxan ytterligare nedåt.

Kommer någon förälder/familj inte upp till det beräknade inkomsttaket betalar man 3% av sin sammanlagda årsinkomst för första barnet och 2% för andra barnet.

Syskonförtur förekommer och rabatterad syskontaxa för familjer med mer än ett barn.
Vid syskontaxa betalar man mindre för det äldre barnet.

 

Gör så här för att söka plats på Sjöelefanten:

  1. Läs noga igenom vilka åtaganden en plats på Sjöelefanten innebär
  2. Ladda ner och fyll i ansökan
  3. Ladda ner och fyll i intyg
  4. Skicka in samtliga handlingar till oss:

"Ansökan om barnomsorgsplats"
Förskolan Sjöelefanten
Klippan 7
414 51 Göteborg
 
Mail: sokplats@sjoelefanten.se
 

Vad händer när ansökan inkommer till förskolan?

  • Administrationen tar emot ansökan och bokför den med "ankomstdatum".
  • Köhanteringen sköts i koronologisk ansökningsordning men prioriterar barn med "dygnet-runt-behov" samt syskon till Sjöelefantenbarn.
  • Administration beslutar tillsammans med styrelsen om intagning av nya medlemmar i mån av plats.

Vår största intagning brukar ske inför hösten, då vi har barn som börjar förskoleklass o flyttas in i den andra skolvärlden. Resten av året sker det mindre intag på grund av de ändringar som kan förekomma i var familjs liv. Byte av bostad/ort, byte av arbete eller annan del av den privata situationen.
På så vis kan en del familjers förändrade barnomsorgsbehov också göra att de byter till förskola med daglig verksamhet eller till förskola på annan ort. Då fyller vi upp platsen med nästa barn i kön.

 

Välkommen med din ansökan om omsorgplats!