Sök plats för omsorg på Sjöelefanten och få trygg barnomsorg hela dygnet!


Vem kan söka plats hos oss, vem är vi egentligen till för?

Vi håller igång verksamheten mer eller mindre jämt, det vill säga dygnet runt, veckan lång och även på årets röda dagar.
Vi inser att i ett modernt samhälle med alla dess dygnet-runt funktioner bl.a. inom vård, säkerhet, transport och service så behöver utövarens barn tas om hand på en trygg plats.
Vi är den trygga platsen och vi håller stängt endast ett fåtal planering- och utvärderingsdagar vart år.

Föräldrar till barn mellan 1-6 år, som arbetar obekväma arbetstider så som kvällar, nätter och/eller helger, kan söka plats hos oss. Vi tar emot föräldrar som arbetar alla tider på dygnet och som inte är hjälpta av "vanliga förskolor".
Vi kräver att sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare som säger att familjens arbetstider är och går utanför kl. 06:30 och 18:30 - vardagar, då dagförskolor normalt är öppna.

Se länken om intyg nedan.

Föräldrar med "vanliga arbetstider" inom vardagar såsom kl. 06:30 - 18:30, ber vi naturligtvis söka de förskolor som erbjuder dagbaserad verksamhet.

 

Föräldrarinsats i verksamheten såsom föreningsmedlem
 

I vår förening bygger delar i verksamheten på föräldrars engagemang. Idag är det en förutsättning till omsorgsplats på förskolan att man träffar representanter för den ekonomiska förening som driver förskolan. Endast föreningens medlemmar har rätt till plats, därav ska föreningen godkänna familjen för medlemskapet.

Föräldrarna förbinder sig som medlem att arbeta aktivt för föreningen och följa föreningens stadgar.
 

Varje familj/medlemskap har följande åtaganden:
 

Medlemsinsats i form av 3 arbetade dagar eller jourhavande helgdygn per förälder/vårdnadshavare årligen. 2 föräldrar/vårdnadshavare gör 6 dagars insats/år.

Medlemsinsatsen räknas antingen som 6 timmars effektivt arbete/per dag eller 24 timmars jourdygn över helger såsom lördag eller söndag och andra röda dagar.

Alla insatser räknas och huvudregeln är att insatsen måste vara önskad och godkänd av antingen verksamheten eller styrelsen.

Man kan arbeta genom att gå in i barngrupp, hjälpa till vid utflykter eller andra aktiviteter.
Laga mat eller mellanmål i vårt eget kök, städa inne eller ute på gården, renovera eller måla vårt fina gamla hus. Föräldrar har också räknat av sin insats med önskade varor/tjänster, såsom jord till planteringar, tvättmaskin, arbetskläder eller andra uppfyllnader av verksamhetens behov.

Andra medlemmar har arbetat i styrelsen eller vid förskolans rekryteringar.

Som föräldrar står vi också för reparationer, trädgårdsarbete och annat småfix som behöver göras löpande.

Som medlem förväntas man delta på föreningens årsstämma samt utlysta medlemsmöte.
Det är också trevligt att delta på den årliga somriga festen, spontana medlemsträffar utanför skolan och vårt årliga luciafirande.

Ytterligare föreningsfrågor kan besvaras av ordförande Malin Morgontimma på mail: ordforande@sjoelefanten.se
 

Avgifter


Föreningsavgifter:

När man blir antagen i den ekonomiska föreningen betalas en deposition/insats på 500 kr.
Det är en engångsavgift som betalas tillbaka vid utträde.

Årsavgiften för medlemskapet är 400 kr och betalas vid inträde samt vid nyår inför kommande år.

 
Barnomsorgsavgifter:

Vi följer till stor del den kommunala taxan i Göteborgs kommun.
En skillnad är dock att eftersom den här skolan är öppen hela sommaren så betalar samtliga föräldrar omsorgsavgift tolv månader om året.
Kommunen stänger under sommaren och har avgiftsfritt i juli, så är det alltså inte på Sjöelefanten.

Maxtaxan för ett barn 1-3 år är 1382 kr/månad.
Under året då barnet fyller 3 år, från och med 1 augusti månad sjunker taxan till 922 kr/månad.
 
Taxan för barn mellan 3-6 är 922 kr/månad tills 1 augusti det år barnen börjar förskoleklass i skolan.
Vid skolstart revideras taxan ytterligare nedåt.

Kommer någon förälder/familj inte upp till det beräknade inkomsttaket betalar man 3% av sin sammanlagda årsinkomst för första barnet och 2% för andra barnet.

Syskonförtur förekommer och rabatterad syskontaxa för familjer med mer än ett barn.
Vid syskontaxa betalar man mindre för det äldre barnet.

 

Gör så här för att söka plats på Sjöelefanten:

  1. Läs noga igenom vilka åtaganden en plats på Sjöelefanten innebär
  2. Ladda ner och fyll i ansökan
  3. Ladda ner och fyll i intyg
  4. Skicka in samtliga handlingar till oss:

"Ansökan om barnomsorgsplats"
Förskolan Sjöelefanten
Klippan 7
414 51 Göreborg
 
Mail: sokplats@sjoelefanten.se
 

Vad händer när ansökan inkommer till förskolan?

  • Förskolechef & Medlemsansvarig tar emot ansökan och bokför den med "ankomstdatum"
  • Styrelsen och förskolechefen beslutar om intagning av nya medlemmar i mån av plats.

Vår största intagning brukar ske inför hösten, då vi har barn som börjar förskoleklass o flyttas in i den andra skolvärlden. Resten av året sker det mindre intag på grund av de ändringar som kan förekomma i var familjs liv. Byte av bostad/ort, byte av arbete eller annan del av den privata situationen.
På så vis kan en del familjers förändrade barnomsorgsbehov också göra att de byter till förskola med daglig verksamhet eller till förskola på annan ort. Då fyller vi upp platsen med nästa barn i kön.

 

Välkommen med din ansökan!