Sök plats för omsorg på Sjöelefanten 

och få trygg barnomsorg hela dygnet!

Sjöelefanten driver en privat förskola med ett fritidshem för vårdnadshavare som behöver hjälp med omsorg när arbetstiderna är förlagda även på kvällar, nätter, helger eller tidiga morgnar. (kl.19:00-06:00) 
Vem kan söka plats hos oss, vem är Sjöelefanten egentligen till för?
Sjöelefanten håller igång verksamheten mer eller mindre jämt, det vill säga dygnet runt, veckan lång och årets alla dagar, även röda dagar såsom helger och högtider.
Vi ser hur nuvarande samhälle och infrastruktur med dess dygnet-runt funktioner inom vård, säkerhet, transport och service behöver utövarens barn tas om hand på en trygg plats. Sjöelefanten är den trygga platsen med hemlik omsorgsmiljö och verksamheten håller stängt endast ett fåtal planering- och utvärderingsdagar vart år.

Vårdnadshavare till barn mellan 1 - 12 år, som arbetar obekväma arbetstider så som kvällar, nätter och/eller helger, kan söka plats hos oss. Vi tar emot vårdnadshavare som arbetar även udda tider på dygnet och som inte är hjälpta av "vanliga förskolor".

Vi kräver dock att sökande kan uppvisa intyg från arbetsgivare som visar att familjens vårdnadshavare har arbetstider även utanför kl. 06:00 och 19:00 - vardagar, såsom på kvällar nätter och helger.

Se länken om intyg nedan.

 

Vårdnadshavare med "ordinära arbetstider" inom vardagar och kl.06:00 - 19:00, ber vi naturligtvis söka de förskolor som möter ett dagbaserat omsorgsbehov.

 

Vårdnadshavare i Sjöelefantens verksamhet är även föreningsmedlem
 

För att erbjuda plats till alla med behov av dygnet-runt omsorg finns SJÖFF.
De vårdnadshavarna är med i Sjöelefantens Föräldra Förening förkortat till SJÖFF.
Idag är det en förutsättning till omsorgsplats på förskolan att man besöker skolan och träffar oss som en del av ansökningsprocessen. 
Alla vårdnadshavare förbinder sig att följa Sjöelefantens policyn, regler och rutiner för omsorgsverksamheten. 

 

Ytterligare medlemsfrågor kan besvaras av ordförande Malin Morgontimma
Mail: ordforande@sjoelefanten.se

 

Avgifter

Föreningsavgifter:

SJÖFF - Sjöelefantens Föräldra Förening

Föreningsavgiften är 1200 kr per år för de vårdnadshavare som är med i SJÖFF -  föräldraföreningen.
SJÖFF medlemmarna har lägre krav på insats än medlem i den eknomiska föreningen.

 

Barnomsorgsavgifter:

Vi följer till stor del den kommunala omsorgstaxan i Göteborgs kommun.
Den här skolan är öppen hela sommaren och då betalar samtliga föräldrar omsorgsavgift tolv månader om året. Det kan finnas förskolor som stänger under sommaren och har avgiftsfritt, men så är det alltså inte på Sjöelefantens Förskola & Fritids.

Om huhållet/hushållen tillsammans har en inkomst på 54.840 kronor i månaden eller mer, betalar man full omsorgavgift. Om du inte ska betala full omsorgsavgift behöver du/ni lämna inkomstuppgifter i en Familjeredovisning. Vi beräknar avgiften i procent (%) på båda  vårdnadshavares hushålls bruttoinkomst (dvs inkomst före skattt + erhålla övriga ersättningar & bidrag)

Varje månad, även juli, betalar du in i förskott för omsorgsplatsen på förskolan.
Det gör du oavsett om barnet använder platsen eller inte.

Omsorgstaxan för ett barn 1-3 år är 1645 kr/månad.
Under året då barnet fyller 3 år, från och med 1 augusti månad sjunker taxan till 1097 kr/månad.
 
Taxan för barn mellan 3-6 är 1097 kr/månad tills 1 augusti det år barnen börjar förskoleklass i skolan. Vid skolstart revideras taxan ytterligare nedåt.

Kommer någon förälder/familj inte upp till det beräknade inkomsttaket betalar man 3% av sin sammanlagda årsinkomst för första barnet och 2% för andra barnet.

Syskonförtur förekommer och rabatterad syskontaxa för familjer med mer än ett barn.
Vid syskontaxa betalar man mindre för det äldre barnet.

 

Gör så här för att söka plats på Sjöelefanten:

  1. Läs noga igenom vilka åtaganden en plats på Sjöelefanten innebär
  2. Ladda ner och fyll i ansökan
  3. Ladda ner och fyll i intyg
  4. Skicka in samtliga handlingar till oss:

"Ansökan om barnomsorgsplats"
Sjöelefanten Förskola & Fritids
Klippan 7
414 51 Göteborg
 
Mail: sokplats@sjoelefanten.se
 

Vad händer när ansökan inkommer till förskolan?

  • Administrationen tar emot ansökan och bokför den med "ankomstdatum".
  • Köhanteringen sköts i koronologisk ansökningsordning men prioriterar barn med "dygnet-runt-behov" samt syskon till Sjöelefantenbarn.
  • Administration beslutar tillsammans med skolledningen om intagning av nya medlemmar i mån av plats.

Vår största intagning brukar ske inför hösten, då vi har barn som börjar förskoleklass o flyttas in i den andra skolvärlden. Resten av året sker det mindre intag på grund av de ändringar som kan förekomma i var familjs liv. Byte av bostad/ort, byte av arbete eller annan del av den privata situationen.
På så vis kan en del familjers förändrade barnomsorgsbehov också göra att de byter till förskola med daglig verksamhet eller till förskola på annan ort. Då fyller vi upp platsen med nästa barn i kön.

 

Välkommen med din ansökan om omsorgplats!