Historik

Sjöelefantens lokaler kallas Klippans skolhus och är en byggnad i Klippans kulturreservat i stadsdelen Majorna i Göteborg. Byggnaden ritades av Adolf W. Edelsvärd och uppfördes åren 1858–1859.

                                                      

David Carnegie d.y., ägare till porter- och sockerbruken i Klippan, lät uppföra skolbyggnaden, vilken ersatte ett mindre skolhus, som låg utanför porterbrukets ingång. Arkitekten Adolf W. Edelsvärd hade tidigare ritat det intilliggande Sankta Birgittas kapell.

Byggnaden är uppförd i tegel med lister, pilastrar och omfattning i gul klinker och en fotmur i granit. Nedervåningen rymde en skolsal för 50–60 små barn, tambur och två och rum och kök för lärarinnan. På övervåningen fanns en skolsal för 40–50 elever, bibliotek och förråd.

I början av 1900-talet byggdes skolbyggnaden om till tjänstebostad åt bruksdirektören Gustaf Ekman, varvid övervåningen utvidgades och en flygelbyggnad uppfördes. Under åren 1954–1957 gjordes ytterligare ombyggnader.

Sjöelefantens förskola grundades 1994 av sjöpersonal som arbetade både långa och oregelbundna tider på Stena Line. De lyckades hyra den gamla skolbyggnaden, vilket möjliggjorde att barnomsorg och skola återigen skulle bedrivas i Klippan. Här finns Sjöelefanten än idag och här tänker vi stanna.

I dagsläget drivs Sjöelefanten i privat regi och vi erbjuder barnomsorg dygnet runt 360 dagar om året. Vi är till för familjer där föräldrarna arbetar oregelbundet och/eller på dygnets alla olika timmar. Vi har vårdnadshavare inom polisen, vården, nöjes- & restaurangbranschen, bygg & väganläggning, konsten, flyg/sjö samt tåg och transportsektorn.

Där det finns udda arbetstimmar, finns också behov av barnomsorg dygnet runt.

 

Entreprenör David Carnegie Jr  (1813-1890)                                                

Flera av Göteborgs köpmanssläkter härstammar från Skottland och Carnegie har sitt ursprung i Montrose i de östra delarna. David Carnegie Jr kom till Göteborg 1830 för att arbeta på sin farbrors firma D. Carnegie & Co, vilket var ett av de största exportföretagen i trä- och järnbranschen. Den elegante Eton-ynglingen gjorde stor succé i sällskapslivet i Göteborg. När han år 1836 endast 23 år gammal köpte de Lorentska bruken på konkursauktion var det en stor sensation. Bruken var det största industriföretaget i staden och köpeskillingen var 400 000 kronor. För pengarna fick Carnegie ett porterbryggeri och ett sockerbruk som på kort tid byggdes upp till det modernaste sockerraffinaderiet i Sverige.

Redan efter 5 år flyttade David Carnegie till England varifrån han skötte de finansiella transaktionerna. Från 1845 leddes företaget av Oscar Ekman som framgångsrikt skapade stora vinster. Ledningen för Carnegieska bruken bedrev en omfattande social verksamhet. Vid sjukdom fick arbetarna halv dagspenning, tillgång till läkare och fri sjukvård. På området fanns arbetarbostäder, två badhus, en skola vid Klippan 7 och en kyrka i form av Sankta Birgittas Kapell. Carnegie gjorde sig också känd för att donera stora summor för humanitära och vetenskapliga ändamål. Mest bekant är donationen på 500 000 kronor till upprättandet av Göteborgs högskola, men även barnsjukhuset och åldringsvården fick medel från Carnegie.

Carnegie Porter är Sveriges äldsta registrerade varumärke som ännu är i bruk. Sedan 1836 har man njutit av det mörka ölet med de hälsosamma egenskaperna. Porter användes förr i medicinska syften och ansågs som närande och styrkande. Långt in på 1900-talet ordinerades ammande kvinnor porter med äggula.Som mest populär var Carnegie porter år 1916 då Carnegiebryggeriet producerade 5,5 miljoner liter porter. Det mesta konsumerades i Sverige men exporten var omfattande och det gick att köpa Carnegie porter i både New York och Brasilien! Idag sker tillverkningen vid Carlsbergs bryggeri i Falkenberg, söder om Göteborg.

På vår skola finns spår än idag av bryggeriet och dess produktion. Inte direkt synligt men under våra gamla tjocka golv finns mängder med krossat glas från porterflaskor i bjälklagret. Det fungerade som isoleringsmaterial samtidigt som de vassa glasskärvorna utgjorde ett visst skydd mot skadedjur.

 

 

Våra stadgar

Våra stadgar ligger under vissa förändringar och de nya publiceras efter hand uppdatering sker.
Söker du info om våra stadgar kan du ladda ner här.